+9866390428

نرده شیشه‌ای با فریم استیل برج خیابان فرشته

نرده شیشه‌ای با اتصالات بست مفصلی اسپایدری

پایه‌ها از قوطی 60×60 استیل 304 شیشه‌ها لمینت سکوریت 6+6 

اجرا: پرسنل اجرایی شرکت ایران اسپایدر 

اتمام  پروژه: تابستان 1395

مکان: خیابان فرشته نبش کوچه آقا بزرگی

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(1)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(2)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(3)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(4)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(5)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(6)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(7)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(8)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(9)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(10)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(11)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(12)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(13)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(14)

 

نرده_شیشه_ای_برج_خیابان-فرشته__iranspider_(15)

10 / 10
از 1 کاربر