+9866390428

نرده شیشه‌ای ویلای مهندس فردوس

نرده شیشه‌ای ویلای شخصی آقای فردوس مدیر عامل شرکت ماموت

پایه‌ها از لوله و استیل 304 بابست مدل 120 استیل و شیشه لمینت سکوریت 6+6 

مکان: لواسان 

ساخت پایه‌های لوله‌ای استیل با در‌پوش و پلیت گرد کف پایه در کارگاه ایران اسپایدر

قرارداد این پروژه در زمان همکاری با آقای مرتضی رامه اجرا گردید.

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(1)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(2)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(3)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(4)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(5)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(6)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(7)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(8)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(9)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(10)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(11)

 

نرده_شیشه_ای_ویلای_مهندس_فردوس__iranspider_(12)

10 / 10
از 1 کاربر